22 Ιουν 2011

Στα "τάρταρα" οι βαθμοί των υποψηφίων στις φετινές Πανελλήνιες

Η σφαγή των υποψηφίων θα μπορούσε πλέον να είναι και επίσημα ο τίτλος των πανελληνίων μετά και την ανακοίνωση των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η μείωση εμφανίζεται στα γραπτά που βαθμολογήθηκαν μεταξύ 18 και 20 (11,09 έναντι 15,51% για το έτος 2010), καθώς και σε εκείνα που βαθμολογήθηκαν μεταξύ 15-18 (18,08% έναντι 19% για το έτος 2010, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε μαζική πτώση των βάσεων σε κάποιες σχολές ακόμα και της τάξεως των 1000 μορίων.


Πώς θα κινηθούν οι βάσεις

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο με τα νομικά και παιδαγωγικά τμήματα θα έχουμε πτώση βάσεων σε Αθήνα -Θεσσαλονίκη περίπου 400 μόρια και στην περιφέρεια έως 600 μόρια.

Σε αυτό συντελούν οι κακές βαθμολογίες στα μαθήματα των Αρχαίων και Βιολογια Γενικης Χημειας.

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο , στα φυσικομαθηματικά τμήματα και την πληροφορική θα έχουμε πτώση των βάσεων μέχρι και 700 μόρια και στην επαρχία ακόμα μεγαλύτερη που θα προσεγγίσει ακόμα και τα 1000 μόρια.

Για αυτό ευθύνεται η αποτυχία σε Μαθηματικά κατεύθυνσης και οι κακές βαθμολογίες σε Φυσική.

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο με τις ιατρικές , η πτώση των βάσεων υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί από 50-250 μόρια, ενώ στις περιφερειακές ιατρικές θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη καθώς θα πέσουν κάποιες κάτω από τα 19000 μόρια.

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνονται τα πολυτεχνικά θα έχουμε πτώση των βάσεων μέχρι και 500 μόρια, ενώ ακόμα μεγαλύτερη σε επαρχιακά τμήματα.

Μικρότερη θα είναι η πτώση των βάσεων στα τμήματα ηλεκτρολόγων μηχανολόγων και πολιτικών μηχανικών

Στο 5ο επιστημονικό πεδίο σαφής πτώση θα υπάρξει στα περιζήτητα οικονομικά τμήματα

Το γιατί θα πέσουν αστρονομικά φέτος οι βάσεις αρκεί να δούμε τις επιδόσεις μαθητών ανά μάθημα...

Νεοελληνική γλώσσα

Το 20,44% των γραπτών βαθμολογήθηκαν με βαθμό κάτω από τη βάση 21,08% των γραπτών κυμάνθηκαν στην κλίμακα 15-17,9 και η πλειοψηφία (38,55%) των υποψηφίων απέσπασαν βαθμολογία ανάμεσα σε 12 και 14,9.

Μόλις το 1,04% των γραπτών στη Νεοελληνική γλώσσα βαθμολογήθηκαν με Άριστα δηλαδή από 18 μέχρι και 20.

Ιστορία Γενικής Παιδείας

Το 61,22% των γραπτών στο μάθημα αυτό βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση. Το 32,44% των γραπτών απέσπασαν βαθμολογία από 0 μέχρι 4,9, το 28,78% από 5 μέχρι 9.9.

Μόλις 7,32% των γραπτών βαθμολογήθηκαν με βαθμό από 10-11,9, ενώ το 24,12% των γραπτών κυμάνθηκαν σε μέτριες βαθμολογίες (12,31% στην κλίμακα 12-14,9 και 11,81% στην κλίμακα 15-17,9).

Έλάχιστα είναι τα άριστα γραπτά, μόλις 7,32%.

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

43,71% των γραπτών στο μάθημα βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση (0-4,9 το 25,59% και 5-9,9 το 18,12%).

Στο μάθημα της Στατιστικής βεβαίως υπήρξαν πολλά γραπτά (21,3%) που απέσπασαν άριστη βαθμολογία (από 18-20).

Αντιθέτως, το 19,51% των γραπτών απέσπασαν μέτριες βαθμολογίες (το 7,47% βαθμολογήθηκαν από 10-11,9 και 12,04% από 12 ως 14,9. το 15,45% των γραπτών απέσπασαν μέτριες ως καλές βαθμολογίες (15-17,9).

Φυσική Γενικής Παιδείας

Στο μάθημα αυτό εντοπίζονται οι καλύτερες βαθμολογικές επιδόσεις καθώς το 47,27% των γραπτών βαθμολογήθηκαν με άριστα (18-20), ενώ 21,2% με βαθμούς από 15 ως 17,9 και 11,03% από 12 ως 14,9%.

Ελάχιστα ήταν τα γραπτά με πολύ χαμηλές ή κάτω από τη βάση βαθμολογίες. Αναλυτικότερα, μόλις το 14,75% ήταν κάτω από τη βάση και πιο συγκεκριμένα το 6,59% κυμάνθηκαν στη βαθμολογική κλίμακα 0-4,9 και 8,16% βαθμολογήθηκαν με 5 ως 9,9.

Βιολογία Γενικής Παιδείας

Το 41,91% των γραπτών κυμάνθηκαν σε μέτριες ως άριστες βαθμολογίες με το 18,96% των γραπτών να αριστεύει (18-20) και 22,95% από 15-17,9.

Το 15,27% κυμάνθηκαν στη βαθμολογική κλίμακα 12-14,9.

Αντιθέτως, το 8,41% βαθμολογήθηκαν λίγο πάνω από τη βάση (10-11,9), ενώ το 34,39% ήταν κάτω από τη βάση (20,36% στην κλίμακα 5-9,9 και 14,03% 0-4,9).

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Το 48,89% των γραπτών στο μάθημα βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση.

Αναλυτικότερα, το 18,58% βαθμολογήθηκαν 0-4,9 και 30,31% 5-9,9. το 14,61% είχε βαθμολογία λίγο πάνω από τη βάση (10-11,9), το 19,92% από 12 ως 14,9 το 13,77% κυμάνθηκαν σε μέτριες ως καλές βαθμολογίες (15-17,9), ενώ μόλις το 2,78% των γραπτών απέσπασαν άριστη βαθμολόγηση (18-20).

Λατινικά

Το 37,42% των γραπτών βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση και πιο συγκεκριμένα το 17,05% 5 - 9,9 και 20,37 από 0 - 4,9. 10,47% μόλις που απέσπασαν βαθμό από 10 ως 11,9%, 17,08% 12 ως 14,9, ενώ 18,74% των γραπτών απέσπασαν καλές βαθμολογίες (15 - 17,9).

Πολύ λίγα ήταν τα άριστα γραπτά (18 - 20), μόλις το 16,26% των γραπτών.

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Καλύτερες φαίνεται ότι είναι οι επιδόσεις των υποψηφίων στο μάθημα αυτό καθώς μόλις το 26,81% των γραπτών ήταν κάτω από τη βάση (7,57% 0 - 4,9 και 19,11% στην κλίμακα 5 - 9,9).

Λίγο πάνω από τη βάση (10 - 11,9) βρίσκεται το 15,06% των γραπτών, ενώ η πλειοψηφία των γραπτών (53,9%) βρέθηκαν στις μεσαίες βαθμολογικές κλίμακες (30,44% στην κλίμακα 12 - 14,9 και 23,46% 15 - 17,9).

Αισθητά λίγα ήταν τα γραπτά που απέσπασαν άριστα (18 - 20), μόλις το 4,34%.

Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Το 43,38% των γραπτών βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση (18,77% 0 - 4,9 και 24,61% 5 - 9,9).

Μόλις το 8,64% απέσπασαν βαθμό από 10 μέχρι 11,9, το 13,34% 12 - 14,9.

Μόλις το 16,83% απέσπασαν λίαν καλώς βαθμολογίες (15 - 17,9) και μόνο 17,78% άγγιξαν το Άριστα (18 - 20)

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης

Πιο συγκεκριμένα, "σφαγή" διαπιστώνεται στη Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης που είναι μάθημα αυξημένης βαρύτητας για τις ιατρικές και οδοντιατρικές Σχολές.

Μόλις το 19,91% των γραπτών απέσπασαν το Άριστα (18 - 20), ενώ το 2010 σε αυτή την κλίμακα βρέθηκε το 43,43% των γραπτών.

Το 54,41% των γραπτών βρέθηκαν σε μέτριες ως λίαν καλές βαθμολογικές κλίμακες (20,35% 12-14,9 και 34,06% 15-17,9).

Το 17,22% βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση (5,11% 0-4,9 και 12,11% 5-9,9), τέλος, το 8,43% έπιασε τη βάση (10-11,9).

Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης

Το 39,21% των γραπτών στο αυξημένης βαρύτητας για Θετικές και Πολυτεχνικές Σχολές βαθμολογήθηκε κάτω από τη βάση.

Αναλυτικότερα, το 17,80% απέσπασε βαθμολογίες 0 - 4,9, 21,41% 5-9,9 το 11,55% πήρε βαθμούς λίγο πάνω από τη βάση (10-11,9), ενώ το 38,12% των γραπτών βρέθηκαν στις μεσαίες βαθμολογικές κλίμακες (20,14% 12-14,9 και 17,98% 15-17,9).

Τέλος, μόλις το 11,09% ήταν στην κλίμακα Άριστα (18 - 20).

Φυσική Θετικής Κατεύθυνσης

Στο μάθημα της Φυσικής Θετικής Κατεύθυνσης το 42,2% των γραπτών ήταν κάτω από τη βάση.

Ειδικότερα το 14,11% είχε βαθμολογία από μηδέν μέχρι 4,99, ενώ από 5 μέχρι 9,9 βαθμολογήθηκε το 27,01% των γραπτών.

Μέτρια βαθμολογικά (από 10 μέχρι 14,9) ήταν το 27,2% των γραπτών.

Λίαν καλώς βαθμολογήθηκε το 17,71% ενώ άριστα κρίθηκε μόλις το 13.84%.

Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης

Στο μάθημα της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης το 19,38% των γραπτών βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση. Συγκεκριμένα ένα ποσοστό 7, 46% είχε βαθμολογία από μηδέν μέχρι 4,99, ενώ από 5 μέχρι 9,9 βαθμολογήθηκε το 11,92% των γραπτών.

Μέτρια βαθμολογικά (από 10 μέχρι 14,9) ήταν το 18,17% των γραπτών.

Λίαν καλώς βαθμολογήθηκε το 25,87% ενώ άριστα κρίθηκε ένα εντυπωσιακό ποσοστό της τάξεως του 36,54%.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Στο μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας, το 36,08% των γραπτών ήταν κάτω από τη βάση: το 18,19% είχε βαθμολογία από μηδέν μέχρι 4,99, ενώ από 5 μέχρι 9,9 βαθμολογήθηκε το 17,89% των γραπτών.

Μέτρια βαθμολογικά (από 10 μέχρι 14,9) ήταν το 19,4% των γραπτών. Λίαν καλώς βαθμολογήθηκε το 20,97% ενώ άριστα κρίθηκε το 23,52%.

Δείτε εδώ όλα όσα περιγράψαμε σε πίνακα...

Τα στατιστικά των φετινών Πανελληνίων

-Στις εξετάσεις προσήλθαν 98,37% του συνόλου των υποψηφίων (δηλαδή, 85.478 από 86.924 υποψηφίους). Το 2010 είχαν προσέλθει 98,4% του συνόλου των υποψηφίων (δηλαδή, 90.593 από 92.081 υποψηφίους).

-Φέτος αναβαθμολογήθηκαν, λόγω διαφοράς α’ και β’ βαθμολογητή, 36.538 γραπτά (ποσοστό 6,83%). Παρατηρείται, δηλαδή, μείωση σε σχέση με το 2010 (σσ τότε είχαν αναβαθμολογηθεί 40.089 γραπτά - ποσοστό 7,08%).

Η κλιμάκωση της βαθμολογίας έχει βελτιωθεί στα περισσότερα μαθήματα σε σχέση με το 2010 (με την έννοια ότι επιτρέπει την καλύτερη κατάταξη των υποψηφίων).

Στα τυπικές ευχολογίες αρκέστηκε η Διαμαντοπούλου

Η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, συνεχάρη όλους τους υποψήφιους, λέγοντας πως “μία σελίδα γυρνά σήμερα για το μέλλον τους.”

Τι κι αν όμως οι υποψήφιοι κυριολεκτικά καρδιοχτύπησαν με τις συνεχείς αναβολές στην ανάρτηση των βαθμολογιών; Η υπουργός επέμεινε όταν όλα πήγαν καλά και τόνισε τις καινοτομίες της ηλεκτρονικής υποβολής των μηχανογραφικών!

Τόνισε ακόμη ότι με την ανακοίνωση των βαθμολογιών "μπαίνουμε στη δεύτερη φάση των εξετάσεων, που είναι και η πιο κρίσιμη. Στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Μία επιλογή με γνώμονα τις προσωπικές προτιμήσεις, αλλά και τις εθνικές ανάγκες, καθώς κριτήριο πλέον οφείλει να είναι και η επαγγελματική αποκατάσταση μέσα στις νέες αναπτυξιακές προοπτικές, που θα πρέπει να δημιουργήσει η χώρα."

"Φέτος, εισάγουμε μία αυτονόητη καινοτομία. Την ηλεκτρονική συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Για τον λόγο αυτόν και για την επιτυχία της πρώτης εφαρμογής, σημαντικό ρόλο καλούνται να παίξουν οι εκπαιδευτικοί και οι Διευθυντές των Λυκείων. Από πλευράς του υπουργείου έχει γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων." εξήγησε η Υπουργός.

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού από τους υποψηφίους, καθώς και ένα βίντεο με προσομοίωση συμπλήρωσης, ώστε οι μαθητές να είναι απολύτως σίγουροι ότι συμπληρώνουν το μηχανογραφικό με τον σωστό τρόπο.

Να σημειωθεί ότι η προθεσμία για την υποβολή του μηχανογραφικού θα διαρκέσει ως τις 28 Ιουνίου
.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More