21 Ιουν 2011

Ζακ Αταλί: ∆εν µπορούµε να βγούµε από τη σηµερινή κρίση µε µια έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ

 NEA, 18.6.11
∆εν µπορούµε να βγούµε από τη σηµερινή κρίση µε µια έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, που θα προκαλούσε µέσα σε λίγες ηµέρες νέα κρίση στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα και θα διόγκωνε το δηµόσιο χρέος των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.  Τέλος, δεν µπορούµε να απαιτούµε από την Ελλάδα ένα θαύµα που θα ρύθµιζε µέσα σε λίγους µήνες 30 χρόνια πολιτικών λαθών. ∆εν υπάρχει άλλος χρόνος για αναλύσεις του τι θα έπρεπε να είχε γίνει προκειµένου να µη φτάσουµε ως εδώ. Είναι πολύ αργά για αυτά. Αν αφήσουµε την Ελλάδα να χρεοκοπήσει, το ευρώ θα εξαφανιστεί. Η ίδια η αρχή της Ευρωπαϊκής Ενωσης θαδιακυβευθεί.
«Η Ελλάδα δεν θα µπορέσει ποτέ να αποπληρώσει τα χρέη της», γράφει στον γαλλικό ιστότοπο Slate.fr ο Ζακ Αταλί. Τα πολλαπλά σχέδια διάσωσης της Ελλάδας, επισηµαίνει ο γάλλος οικονοµολόγος και πρώην σύµβουλος του ιστορικού σοσιαλιστή ηγέτη Φρανσουά Μιτεράν, κατάφεραν µεν να αποφύγει η χώρα προς το παρόν τη χρεοκοπία, δεν επέτρεψαν εντούτοις να τεθεί το έλλειµµα υπό έλεγχο. Πρέπει να αντιµετωπίσουµε την πραγµατικότητα: καµία κοινή νοµισµατική ζώνη δεν µπορεί να διαρκέσει χωρίς µια κυρίαρχη χώρα ή κάποιας µορφή φεντεραλισµό.
∆εν µπορούµε να βγούµε από τη σηµερινή κρίση µε µια έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, που θα προκαλούσε µέσα σε λίγες ηµέρες νέα κρίση στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα και θα διόγκωνε το δηµόσιο χρέος των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Τέλος, δεν µπορούµε να απαιτούµε από την Ελλάδα ένα θαύµα που θα ρύθµιζε µέσα σε λίγους µήνες 30 χρόνια πολιτικών λαθών. ∆εν υπάρχει άλλος χρόνος για αναλύσεις του τι θα έπρεπε να είχε γίνει προκειµένου να µη φτάσουµε ως εδώ.
Είναι πολύ αργά για αυτά. Αν αφήσουµε την Ελλάδα να χρεοκοπήσει, το ευρώ θα εξαφανιστεί. Η ίδια η αρχή της Ευρωπαϊκής Ενωσης θαδιακυβευθεί.
Η ανεργία θα αυξηθεί ακόµα περισσότερο, µεταξύ άλλων και στη Γερµανία, που απολαµβάνει σήµερα ένα ευρώ υποτιµηµένο σε σχέση µε την οικονοµία της.
Αν αφήσουµε την Ελλάδα να χρεοκοπήσει, µας περιµένει µια οικονοµική και πολιτική κρίση χειρότερη από εκείνη του 2008.
Πρέπει λοιπόν να αλλάξουµε οπτική. Να πάψουµε να σκεπτόµαστε το πρόβληµα ως ελληνικό, να αρχίσουµε να το σκεπτόµαστε ως ευρωπαϊκό. Οι λύσεις υπάρχουν, είναι επείγον να βρεθεί και το πολιτικό θάρρος ώστε να εφαρµοστούν:
1. Τοποθέτηση ενός ευρωπαίου υπουργού Οικονοµικών 2. Εφαρµογή ενός «ευρωπαϊκού σχεδίου Μπρέιντι», στο πλαίσιο του οποίου θα εκδοθούν ευρωπαϊκά οµόλογα που θα επιτρέψουν:
Α) τη χρηµατοδότηση για τα επόµενα 20 χρόνια των προβληµάτων χρέους της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας.
Β) ένα ευρωπαϊκό Μεγάλο∆άνειο για τις µελλοντικές επενδύσεις της Ε.Ε.
3. Τα χρέη αυτά θα αποπληρώνονταν µέσω της επιβολής ενός ευρωπαϊκού φόρου, ενός συµπληρωµατικού ευρωπαϊκού ΦΠΑ ευρείας βάσης και χαµηλού συντελεστή (1%).
Είναι επείγον να βρει η Ευρώπη µια λύση που θα επιτρέψει την ουσιαστική διέξοδο από την κρίση, όπως είναι η εφαρµογή ενός «ευρωπαϊκού σχεδίου Μπρέιντι», και να καταφέρει να δώσει νέα ώθηση στην καινοτοµία µέσω της εφαρµογής ενός µεγάλου ευρωπαϊκού δανείου. Η Ευρώπη, καταλήγει ο Ζακ Αταλί, είναι σήµερα η µεγαλύτερη παγκόσµια οικονοµία, µετά τις ΗΠΑ και την Κίνα. ∆ιαθέτουµε τα οικονοµικά µέσα· η Ευρώπη πρέπει να ξαναγίνει πολιτική.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More