28 Μαΐ 2018

Πυροσβεστική: Ολόκληρη η προκήρυξη

Όρια ηλικίας, προσόντα, προθεσμίες, δικαιολογητικά
 
Η τελική επιλογή θα γίνει μετά από αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες

Στην πρόσληψη δόκιμων πυροσβεστών προχωρά σε 'αμεσο χρόνο το Πυροσβεστικό Σώμα.
Το workenter αποκαλύπτει ολόκληρη την προκήρυξη.
Σημειώστε τα βασικά σημεία:
  • Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από 16/6 έως και 25 του ίδιου μήνα
  • Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας έως 26 ετών
  • Οι ενδιαφερόμενοι -άντρες ή γυναίκες- θα πρέπει να έχουν ύψος 1,70 μ. χωρίς υποδήματα
  • Οι υποψήφιοι υποβάλλουν πλήρη κατάλογο δικαιολογητικών, τα οποία εμπεριέχονται στις σελίδες 6-7 της προκήρυξης
  • Η τελική επιλογή θα γίνει μετά από αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες
  • Ο αριθμός των θέσεων θα καθοριστεί τις προσεχείς ημέρες με υπουργική απόφαση
Το Πυροσβεστικό Σώμα συγκροτεί άμεσα Επιτροπές Διενέργειας του Διαγωνισμού και Παραλαβής των Δικαιολογητικών.

Διαβάστε: Η αίτηση και πως συμπληρώνεται

Πατώντας το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" διαβάστε ολόκληρη την 43σέλιδη προκήρυξη και τα παραρτήματά της.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More