16 Ιαν 2015

Αρνητική πρωτιά της Ελλάδας στη φτώχεια

ΚΕΤΕΣ:
Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκονται περισσότεροι από 3 στους 10 Ελληνες, με τη χώρα μας να καταλαμβάνει, μαζί με την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Ουγγαρία την πρώτη θέση στα επίπεδα φτώχειας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η έκθεση της Κομισιόν για την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις το 2014 εντοπίζει τους βασικούς παράγοντες ανθεκτικότητας στην κρίση και επισημαίνει ότι χώρες που παρέχουν υψηλής ποιότητας απασχόληση και αποτελεσματική κοινωνική προστασία και επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο, αποδεικνύονται περισσότερο ανθεκτικές στην οικονομική κρίση. Μια τέτοια χώρα δεν είναι βέβαια η Ελλάδα. Αντιθέτως, συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών-μελών, που το υψηλό ποσοστό του πληθυσμού το οποίο βρισκόταν στα όρια της φτώχειας το 2008 (28,1%) αυξήθηκε επικίνδυνα κατά τη διάρκεια της κρίσης, αγγίζοντας το 35,7% το 2013. Αντίστοιχα, παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των Ελλήνων που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στη χρήση βασικών αγαθών, από 11,2% το 2008, σε 20,3% το 2013. Η ανεργία, η ανεργία των νέων και η μακροχρόνια ανεργία είναι δείκτες που επίσης δείχνουν δραματική επιδείνωση της κατάστασης στην Ελλάδα εν μέσω κρίσης. Σύμφωνα με την έκθεση που παρουσιάστηκε χθες, στις Βρυξέλλες, η μακροχρόνια ανεργία αυξήθηκε στην Ελλάδα από 3,7% το 2008 σε 18,6% το 2013 και το ποσοστό απασχόλησης στον οικονομικά ενεργά πληθυσμό (25-64 ετών) μειώθηκε την ίδια περίοδο από 61,9% σε 49,3%. Η επιδείνωση της ανεργίας από το 2008 είχε ακόμη ως αποτέλεσμα να αυξηθούν τα ποσοστά των νοικοκυριών χωρίς εισόδημα από την εργασία, κυρίως στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Λιθουανία και την Ιρλανδία. Εξάλλου, στην Ιρλανδία, την Ισπανία και την Ελλάδα σημειώθηκαν τα υψηλότερα ποσοστά νέων που είτε παρέμειναν είτε επέστρεψαν για να μείνουν με τους γονείς τους λόγω οικονομικών δυσχερειών.
Από την έκθεση προκύπτει, επίσης, ότι οι μειώσεις των επενδύσεων στην Παιδεία ήταν μεγάλες στη Ρουμανία (κατά 40%), στην Ουγγαρία (πάνω από 30%) αλλά και στην Ελλάδα, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Λεττονία, στην Ιταλία και στην Πορτογαλία (περίπου 20%). Παράλληλα, και ενώ σε πολλές χώρες παρατηρήθηκε αύξηση της συμμετοχής ή επιστροφή μέρους των ανέργων στην εκπαίδευση, στην Ελλάδα η συμμετοχή στην παιδεία παρέμεινε αμετάβλητη στη διάρκεια της κρίσης (μαζί με Ιταλία, Ρουμανία Τσεχία και Σλοβακία).
Η κρίση «χτύπησε» και τις εργασιακές σχέσεις. Συγκεκριμένα, η έκθεση δείχνει ότι από το 2008, το ποσοστό των Ευρωπαίων εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις μειώθηκε από 66% το 2007, σε 60% το 2012, ενώ ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι μειώσεις στην Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ισπανία, σημειώνει η Επιτροπή. Στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Ιταλία τα ποσοστά μετάβασης από τη μερική απασχόληση σε μόνιμες θέσεις εργασίας ήταν από τα χαμηλότερα στην Ε.Ε. στη διάρκεια της κρίσης, ενώ στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία το 25% των απασχολούμενων που εργάζονταν με καθεστώς μερικής απασχόλησης βρέθηκαν άνεργο τον επόμενο χρόνο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More