8 Σεπ 2014

Έτος θανάτου για τις συντάξεις το 2016

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Νάσος Χατζητσάκος

Πέντε «πικρές» αλήθειες για το παρόν και το μέλλον της αγοράς εργασίας και του –εναπομείναντος- Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, εμπεριέχονται στη νέα έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ – ΓΣΕΕ) για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση. Με τους εργαζομένους και δη τους μισθωτούς (όσους… απέμειναν) να «μετρούν» στα εισοδήματα τους απώλειες της τάξης του 50% από το 2009 μέχρι σήμερα, και το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης να μπαίνει σε «τροχιά θανάτου» το 2016, όλα δείχνουν ότι η ασκούμενη πολιτική οδηγεί σε ακόμη χειρότερες μέρες την πλειονότητα της κοινωνίας.
Το αισιόδοξο μήνυμα που προκύπτει από την έκθεση του ΙΝΕ είναι ότι η πολιτική των μνημονίων δεν είναι «μονόδρομος», όπως τα κυβερνητικά στελέχη ισχυρίζονται. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ακόμη και σήμερα, είναι δυνατή και θα προκαλέσει ευρύτερα θετικές επιπτώσεις, η αύξηση – επαναφορά του επιπέδου των κατώτατων μισθών από τα 586 ευρώ το μήνα μεικτά στα 751 ευρώ (ποσό στο οποίο ανέρχονταν πριν την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης Παπαδήμου που τους μείωσε από τον Φεβρουάριο του 2012 κατά 22%).
Πιο αναλυτικά, τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης του ΙΝΕ – ΓΣΕΕ, όπως τα παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη, την περασμένη Πέμπτη, ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Σάββας Ρομπόλης, έχουν ως εξής:
Οι μισθοί «κουρεύτηκαν» κατά 43 δισ. ευρώ
Οι μειώσεις του μέσου πραγματικού μισθού και της απασχόλησης συρρικνώνουν το διαθέσιμο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών που προέρχεται από εργασία. Στη διάρκεια των ετών 2010 – 2013, σε τρέχουσες τιμές, οι αποδοχές εργασίας μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων μειώθηκαν κατά 41 δισ. ευρώ και πρόκειται να μειωθούν κατά περίπου δύο επιπλέον δισ. ευρώ το 2014.
Η αγοραστική δύναμη των μέσων αποδοχών ανά μισθωτό την πενταετία 2010-2014 μειώθηκε κατά 23%, με αποτέλεσμα στο τέλος του 2014 να επιστρέψει στα επίπεδα του έτους 1995. Η αγοραστική δύναμη του μέσου ακαθάριστου μισθού στην Ελλάδα το 2014, ανέρχεται στα 2/3 της αντίστοιχης αγοραστικής δύναμης στην ΕΕ-15.
Οι μέσες ετήσιες μεικτές (ακαθάριστος μισθός και εισφορές εργοδότη) αποδοχές σε ευρώ στην Ελλάδα ανά απασχολούμενο κατά το 2014 είναι μικρότερες από αυτές της Σλοβενίας και της Κύπρου (όπου, επίσης, έχει μειωθεί ο πραγματικός μισθός) και ανέρχονται σε 21.930 ευρώ, έναντι περίπου 35.000 στην Ισπανία, 39.000 στην Γερμανία, 49.000 στην Γαλλία και 45.000 ευρώ στην Ιρλανδία.
Η ζήτηση επέστρεψε στο… 1990
Η μείωση του όγκου της εγχώριας ζήτησης την πενταετία 2009 – 2013 κατά το 1/3, συνέβαλλε στην υποχώρησή του κατά 14 χρόνια, δηλαδή στα επίπεδα του 1998. Συγκεκριμένα, κατά την υπό εξέταση πενταετία, η μείωση που παρουσίασε η εγχώρια ζήτηση στην Ελλάδα έναντι των 37 κυριότερων ανταγωνιστριών χωρών ανήλθε σε 32,4% επαναφέροντας το σχετικό δείκτη σε επίπεδα χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του 1990.
Χάθηκαν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας
Το αποτέλεσμα των πολιτικών αποδιάθρωσης της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την περιστολή της ζήτησης και της αγοραστικής δύναμης είναι η μείωση (2010 – 2013) του αριθμού των απασχολουμένων κατά 20% (930.000 άτομα), ως επακόλουθο της μείωσης του προϊόντος, αποδεικνύοντας τη συσχέτιση των δύο μεταβλητών (ΑΕΠ και απασχόληση) που μειώθηκαν κατά 23% και κατά 20%, αντίστοιχα. Το υπόλοιπο τμήμα της μείωσης του προϊόντος προήλθε από την μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας.
Το Ασφαλιστικό «πεθαίνει» το 2016
Όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΙΝΕ – ΓΣΕΕ, το οριακό έτος στην εξέλιξη των αποθεματικών του ΣΚΑ από το 2014 μετατοπίστηκε για το 2016, δηλαδή μόνο κατά δύο χρόνια, παρά τις δραστικές περικοπές συντάξεων, (κύριων και επικουρικών), τις μειώσεις του εφάπαξ, την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης και τις ενοποιήσεις των ασφαλιστικών ταμείων.
Ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί σε ό,τι απέμεινε από το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης είναι η δήλωση του επιστημονικού διευθυντή του ΙΝΕ – ΓΣΕΕ Σ. Ρομπόλη, ο οποίος, στο πλαίσιο παρουσίασης της έρευνας, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, τόνισε ότι «ακόμη και αν καταργηθούν οι συντάξεις το σύστημα θα παραμείνει ελλειμματικό»!
Η οριακή ισορροπία εισροών – εκροών του Ασφαλιστικού κατά την περίοδο 2014 – 2015 και από το τέλος του 2015 και μετά (το 2016), σύμφωνα με την έκθεση του ΙΝΕ, ανατρέπεται με αποτέλεσμα η ρευστότητα (4,5 δισ. ευρώ το αποθεματικό κεφάλαιο του ΣΚΑ, το 2013) και η βιωσιμότητά του να απαιτούν (!) πρόσθετους πόρους: 950 εκατ. ευρώ το 2016, 1,88 δισ. ευρώ το 2017, 2,14 δισ. ευρώ το 2018, 2,4 δισ. ευρώ το 2019 και 2,67 δισ. ευρώ το 2020.
Στα επίπεδα του 2000 το ΑΕΠ
Κατά το 2013 το ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας υποχώρησε κατά 3,9%, επιπλέον. Η μείωση προστέθηκε στις απώλειες της πενταετίας 2008 – 2012 που ανέρχονται ήδη σε 1/5 του ακαθόριστου εγχώριου προϊόντος. Έτσι, η σωρευτική μείωση του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, κατά την εξαετία 2008 – 2013 ανήλθε σε 23,5% και κατά την επταετία 2008-2014 θα έχει ανέλθει σε 23,2%. Το ΑΕΠ ανά κάτοικο σε σταθερές τιμές, δηλαδή ως αγοραστική δύναμη, θα παραμείνει κατά το 2014 στα επίπεδα του 2000.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More