6 Ιουλ 2017

Δείτε τα ονόματα των νέων αγροτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Αποτελέσματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 και από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
Ειδικότερα, δημοσιεύεται ο πίνακας με τους 1210 δικαιούχους, με συνολικό ποσό δαπάνης τα 23,8 εκ. ευρώ. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι είναι 43, για τους οποίους απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Παράλληλα, αναρτήθηκε ο πίνακας με τους 428 επιλαχόντες και ο πίνακας με τους 140 απορριπτόμενους.


Όσοι κρίνονται εν δυνάμει δικαιούχοι πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον δικαιολογητικών σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης τα οποία κατά περίπτωση αφορούν:

α. Τη διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης.
β. Την αναστολή του επιδόματος ανεργίας.
γ. Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί στο ΟΣ∆Ε του έτους 2016 ως μισθωμένα και των οποίων την ιδιοκτησία ο υποψήφιος απέκτησε στη συνέχεια.
Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται από τους ενδιαφερομένους στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα. Μη υποβολή ή ελλιπής υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο προβλεπόμενο διάστημα για τις περιπτώσεις α. και β. καθιστά τον υποψήφιο απορριπτόμενο. Για την περίπτωση γ. θα απαιτηθεί αναβαθμολόγηση.
Ενστάσεις
Όταν εκδίδονται οι πίνακες, ανοίγουν αυτόματα και οι διαδικασίες ενστάσεων που θα έχουν διάρκεια 15 ημερών. Μετά θα ακολουθήσει η πληρωμή της 1ης δόσης που είναι ίση με το 70% του συνολικού ποσού.
Συγκεκριμένα:
Σε ενδεχόμενη ένσταση ο υποψήφιος πρέπει να προσβάλει το σύνολο των στοιχείων της αξιολόγησης με τα οποία διαφωνεί (επιλεξιμότητα, βαθμολογία, ποσό ενίσχυσης). Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στις καταστάσεις επιλαχόντων και απορριπτόμενων εμφανίζονται βαθμολογία και ποσό ενίσχυσης. Συνεπώς η εμφάνιση αυτών των στοιχείων (βαθμολογία – ποσό στήριξης) στις καταστάσεις επιλαχόντων και απορριπτόμενων δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More