5 Μαρ 2017

Κατεβάστε δωρεάν τα μεγάλα έργα του Νίτσε σε e-books

Κατεβάστε δωρεάν τα μεγάλα έργα του Νίτσε σε e-books μέσω της εκπαιδευτικής ψηφιακής πλατφόρμαςOpen Culture*.

The Birth of Tragedy (1872) – Kindle + Other Formats – Read Online Now
Human, All Too Human (1878) –Kindle + Other Formats – Read Online Now
The Dawn of Day (1881) – Kindle + Other Formats – Read Online Now
The Gay Science (1882) – Read Online Now
Thus Spake Zarathustra (1883) –iPad/iPhone – Kindle + Other Formats– Read Online Now
Beyond Good and Evil (1886) –iPad/iPhone – Kindle + Other Formats– Read Online Now
On the Genealogy of Morals (1887) Read Online Now
The Case of Wagner/Nietzsche Contra Wagner/Selected Aphorisms (1888) –iPad/iPhone – Kindle + Other Formats
Twilight of the Idols (1888) – Kindle + Other Formats – Read Online Now
The Anti Christ (1888) – iPad/iPhone –Kindle + Other Formats – Read Online Now
Ecce Homo (1888) – Kindle + Other Formats – Read  Online Now

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More