25 Αυγ 2014

«Ενημέρωση για τις προοπτικές του Νέου Επαγγελματικού Λυκείου»

Η Διεύθυνση  του Επαγγελματικού Λυκείου Μεσολογγίου λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς των γονέων και τις αναζητήσεις των μαθητών που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στο Γυμνάσιο, αλλά και των μαθητών που ολοκλήρωσαν την φοίτησή τους στην Α΄ τάξη και των δύο τύπων Λυκείων (Γενικό Λύκειο και Επαγγελματικό Λύκειο),  θέλοντας να συμβάλλει και να βοηθήσει τους μαθητές στην επιλογή του δρόμου που θα ακολουθήσουν για τη συνέχιση των σπουδών τους, παρουσιάζει με αυτό το δελτίο τύπου τις προοπτικές του Νέου Επαγγελματικού Λυκείου.
Αξιότιμοι γονείς, Αγαπητοί μαθητές,
το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ) είναι ένα σχολείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αποτελεί μια σημαντική διέξοδο στις σημερινές δύσκολες συνθήκες επαγγελματικής αποκατάστασης.
 Μερικές από τις επιδιώξεις της πολιτείας αλλά και των εκπαιδευτικών που εργάζονται στο Επαγγελματικό Λύκειο είναι οι μαθητές που φοιτούν σ΄αυτό:
§  να αναπτύξουν,  μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα των γενικών μαθημάτων, των μαθημάτων ειδικοτήτων αλλά και τα σχολικά προγράμματα δραστηριοτήτων και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς και επιστημονικούς χώρους,  ιδιαίτερες ικανότητες,  προσωπικές πρωτοβουλίες ,  δημιουργικότητα  και  κριτική σκέψη
§  να διδαχθούν τις απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις που θα  τους βοηθήσουν να αναπτύξουν συναφείς δεξιότητες για πρόσβαση στην αγορά εργασίας.              
Στο Νέο Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρονται 2 κύκλοι Σπουδών:
Ø  Ο «Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών»
·         Λειτουργούν Α, Β, και Γ τάξεις. Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα επαγγελματικών τομέων & ειδικοτήτων - γενικής παιδείας & ωφελιμότητας (εκτός των Αρχαίων Ελληνικών) και παράλληλα εκπαιδεύονται στα  σύγχρονα εργαστήρια τομέων και ειδικοτήτων των σχολικών εργαστηριακών κέντρων (Ε. Κ.)
·         Οι προαγόμενοι από την Α τάξη του Ημερήσιου ΕΠΑΛ δικαιούνται να εγγραφούν στη Β τάξη του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και αντίστροφα, χωρίς απώλεια χρονιάς.
·         Η προαγωγή σε όλες τις τάξεις  γίνεται με 50% θέματα από τράπεζα θεμάτων και 50% από το διδάσκοντα μόνο στα μαθήματα γενικής παιδείας. Στα μαθήματα ειδικότητας όλα τα θέματα προέρχονται από το διδάσκοντα.
Ø  Ο «Μεταδευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών», η «Τάξη Μαθητείας»
·         Είναι προαιρετική και αποτελεί την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας.
·         Εγγράφονται σε αυτή οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του Δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ
·         Έχει διάρκεια ενός έτους η οποία πραγματοποιείται
§  Στο χώρο εργασίας: 28 ώρες
§  Στο σχολείο : 7 ώρες εργαστήριο
§  Ο μαθητής λαμβάνει πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου ΙV μετά από εξετάσεις πιστοποίησης
Στους μαθητές των ΕΠΑΛ μπορεί να χορηγούνται υποτροφίες ή βραβεία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών αφού ληφθούν υπόψη η σχολική επίδοση, η οικογενειακή κατάσταση, το εισόδημα και οι επαγγελματικοί τομείς, ειδικότητες και εξειδικεύσεις, που χαρακτηρίζονται ως ιδιαιτέρως σημαντικοί για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας
Μετά την τριετή φοίτηση στο ΕΠΑΛ,  οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν:
ü  Απολυτήριο Λυκείου (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου) μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις,
ü   ισχυρό πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου ΙΙΙ μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις, με τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας που αναφέρεται στο πτυχίο τους . Το πτυχίο παρέχει επαγγελματικά δικαιώματα για ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και μπορούν να εργαστούν στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα ως τεχνικοί, εργοδηγοί ή υπάλληλοι με συναφή επαγγέλματα σύμφωνα  με το πτυχίο της ειδικότητάς τους ή να ασκήσουν ιδιωτικό έργο.
ü  Έχουν επιλογή και δυνατότητα να εισαχθούν σε σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των   Α.Τ.Ε.Ι., σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους και σε ειδικό ποσοστό θέσεων, μέσω ειδικών  πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε δύο μαθήματα γενικής παιδείας με συντελεστή βαρύτητας 1,5 και δύο μαθήματα ειδικότητας με συντελεστή βαρύτητας 3,5, με θέματα που προκύπτουν κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων και κατά 50% από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.
ü  Θα μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Α.Ε.Ι - Α.Τ.Ε.Ι και σε Στρατιωτικές – Αστυνομικές σχολές μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου
ü  Επίσης θα μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας  επιπέδου IV με δυνατότητα αναγνώρισης μαθημάτων για τις συναφείς με το πτυχίο τους από το Επαγγελματικό Λύκειο,  ειδικότητες, σε αντίθεση με τους αποφοίτους ΓΕΛ που δεν έχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης.

Οι Κύκλοι Σπουδών των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ  διακρίνονται σε Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες.
 Στο ΕΠΑ.Λ Μεσολογγίου είναι εγκεκριμένοι να λειτουργήσουν  οι παρακάτω Ομάδες Προσανατολισμού και Τομείς
Ομάδες  Προσανατολισμού
 Τάξη Α΄
Τομείς
Τάξη Β΄


Τεχνολογικών Εφαρμογών

Πληροφορικής
Ειδικότητες:
1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μηχανολογίας
Ειδικότητες:
1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Ειδικότητες:
1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Δομικών Έργων
Ειδικότητες:
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔιοίκησης και Οικονομίας


Διοίκησης και Οικονομίας
Ειδικότητες:
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής


Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 
*Οι ειδικότητες  επιλέγονται από τους μαθητές και  διαμορφώνονται βάσει της ζήτησης , των εθνικών και τοπικών οικονομικών αναγκών.
Στην Α΄τάξη οι μαθητές επιλέγουν ομάδα προσανατολισμού. Στη Β’  επιλέγουν τομέα  και ειδικότητα (δε δεσμεύεται από την επιλογή ομάδας της Α’ ΕΠΑΛ)
 Εγγραφές :Η περίοδος εγγραφών λήγει την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014  ημέρα έναρξης του διδακτικού έτους  και εγγράφονται μαθητές οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 24ο έτος της ηλικίας τους
Στην Α΄ τάξη δικαίωμα εγγραφής έχουν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου.
Στη Β' τάξη μπορούν να εγγραφούν οι προαγόμενοι από την Α' τάξη ΓΕΛ και
οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.
Στο ΕΠΑΛ Ιερής Πόλης Μεσολογγίου  η διευθύντρια κα Χαλαζιά Ανδριανή, ο Υποδιευθυντής κ. Κορακιανίτης Νικόλαος, ο διευθυντής του Εργαστηριακού Κέντρου κ. Παπαθανασίου Σωτήριος και όλοι οι διδάσκοντες Καθηγητές στεκόμαστε δίπλα στις ανάγκες των μαθητών μας:
• παρέχοντας υψηλού επιπέδου γνώσεις, και συναισθηματική στήριξη
• καλλιεργώντας κλίμα συνεργασίας και κατανόησης με Γονείς και μαθητές.
Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να μας επισκεφτείτε στο σχολείο ή να επικοινωνήσετε μαζί μας. (καθημερινά 8:00-14:00 τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More