1) Ποιοι και γιατί θέλουν να μας κρατούν στο σκοτάδι;...
 
Κρατικές επιχειρήσεις ή όλες ιδιωτικές. Μήπως να είναι κρατικές μόνο οι στρατηγικής σημασίας και οι άλλες ιδιωτικές. Ή μήπως όλες κρατικές;...

Και με ποια κριτήρια καθορίζεται τι είναι στρατηγικής σημασίας και τι όχι;

 
Το 1990 όταν η ΑΓΕΤ Ηρακλής και τα Τσιμέντα Χαλκίδας ήταν υπό κρατικό έλεγχο άκουγα συχνά το επιχείρημα πως η τσιμεντοβιομηχανία είναι στρατηγικός τομέας της ελληνικής βιομηχανίας και το κράτος οφείλει να έχει παρουσία...