1) Επί τάπητος απολύσεις στο δημόσιο περικοπή συντάξεων...

Για κάθε ένα ευρώ που πληρώνει σε μισθό ο ιδιωτικός τομέας, καταβάλλεται άλλο 0,78 ευρω στο ελληνικό δημόσιο για φόρους και ασφάλιστρα. Στις θέσεις με τις οποίες προσήλθε ο ΣΕΒ στο διάλογο για το φορολογικό, υποστηρίζεται αναλυτικά πως:  «τα φορολογικά / κοινωνικοασφαλιστικά βάρη που συνδέονται με το εισόδημα ενός χαμηλόβαθμου στελέχους (της τάξεως των € 2,500 μέσου ονομαστικού μισθού) έχουν λόγο ετήσιου καθαρού εισοδήματος προς επιβαρύνσεις 1:0,78, δηλαδή για κάθε €100 που εισπράττει ο μισθωτός, παράλληλα €78 εισπράττονται από το κράτος και το ΙΚΑ.».

Συγκεκριμένα, σε ονομαστικό μηνιαίο μισθό € 2,500 αναλογούν φόροι € 301,69 (με τις περσινές ρυθμίσεις), ενώ οι εισφορές εργαζομένου και εργοδότη στο ΙΚΑ είναι €1.101,50. Το καθαρό εισόδημα στα χέρια του εργαζόμενου είναι € 1798,31 ενώ οι φόροι και εισφορές € 1.403,19»...