12 Δεκ 2018

Επιστολή διαμαρτυρίας του τμήματος «ΦΥΛΑΚΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Κ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» του δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου


ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΔΗΛΩΣΗ
Του τμήματος «ΦΥΛΑΚΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Κ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» του δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου
ΠΡΟΣ
1.      Το Πνευματικό Κοινωνικό αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου
2.      Δήμαρχο Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου
ΚΟΙΝ. Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης κ  Νέας Γενιάς
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
Όπως γνωρίζετε, στο Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου, λειτουργεί η ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων»στο Γ’ εξάμηνο, την οποία ήδη παρακολουθούν 22 σπουδαστές. Αρκετοί μάλιστα από αυτούς, πραγματοποιούν ήδη την υποχρεωτική τους Πρακτική Άσκηση σε μουσειακούς χώρους του Δήμου, προσφέροντας παράλληλα με την εκπαίδευσή τους, τις υπηρεσίες τους ως Φύλακες Μουσείων και μάλιστα αμισθί αλλά και χωρίς καμιά άλλη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
Με έκπληξη διαπιστώσαμε την δημοσίευση στο διαδίκτυο της με αριθ.190/5.12.2018 απόφασης  (αριθ.πρωτ. 4007, ΑΔΑ: 6ΦΓΚΟΚΨΝ-6ΕΧ) του Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου, με την οποία αποφασίζεται η απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη των μουσείων του Ν.Π. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, της οποίας και θεωρούμε ότι ήδη είστε ενήμερος.
Oι απόφοιτοι του ΙΕΚ στην ειδικότητα «Φύλακας Αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων» λαμβάνουνδιετή θεωρητική και τεχνική κατάρτιση, με πλήθος μαθημάτωνώστε να αποκτήσουν την απαιτούμενη εξειδίκευσηκαι  να εργάζονται φυλάσσοντας με γνώση και υπευθυνότητα τα μνημεία και τα έργα της πολιτιστικής  μας κληρονομιάς.
Πιστεύουμε,ότι πρώτα εσείς, ως πρώτος πολίτης αυτής της πόλης, θα πρέπει να διαφυλάττετε την αρχή της αξιοκρατίας η οποία απορρέει συνταγματικά από την αρχή της ισότητας μεταξύ των πολιτών. Με αυτές τις μεθοδευμένες διαδικασίες ήτοι,την εξαιρετικά ευνοϊκή αντιμετώπιση προς συγκεκριμένα άτομα η οποία συνιστά φανερά άνιση και  άδικη μεταχείριση σε βάρος μας, δημιουργείται σοβαρό ζήτημα ηθικής τάξηςαν μη τι άλλο.
Στην ουσίαμε αυτή τη διαδικασία, αποκλείονται άτομα τα οποία αφενός έχουν επιλέξει συνειδητά να υπηρετήσουνεπαγγελματικά σε θέση Φύλακα και αφετέρου έχουν ήδη λάβει σημαντικό μέρος της εξειδικευμένης κατάρτισης ενώ έχουν αποκτήσει ήδη αρκετές εμπειρίες ώστε να είναι σε θέση να καλύπτουν τις προδιαγραφές που απαιτεί η θέση ενός επαγγελματία Φύλακα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
 
Οι σπουδαστές της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, με την παρούσα ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕέντονα για την «τακτοποίηση» συγκεκριμένωνατόμων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των μουσείων του Δήμου, σε βάρος υποψήφιων πιστοποιημένων επαγγελματιών Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, οι οποίοι κατέχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που ορίζουν οι προκηρύξεις ΑΣΕΠ.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι επιφυλασσόμαστε κάθε νομίμου δικαιώματός μας να υπερασπιστούμε ταεπαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητάς μας, τα οποία κρίνουν το μέλλον της και την επαγγελματική απορρόφηση των αποφοίτων.

Μεσολόγγι, 10/12/2018
Τμήμα Φυλάκων Μουσείων & Αρχαιολογικών χώρων

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share

Facebook Digg Stumbleupon Favorites More